Specialmania & Junior Special

Specialmania is een sportdag voor volwassenen met een mentale handicap, junior special is een sportdag voor kinderen die school lopen in het bijzonder lager of secundair onderwijs.

Uit een ruim sportaanbod kunnen zij hun favoriete sport kiezen. De sporten worden steeds begeleid door ervaren lesgevers.

Geplande activiteiten

Top

Voor beide dagen kan er uit een aanbod van ruim 35 sporten gekozen worden.

De organisatie stelt dan per groep een dagprogramma op waarbij de deelnemers aan Specialmania vier sporten kunnen beoefenen.

De jongeren die deelnemen aan Junior Special krijgen een dagprogramma bestaande uit vijf sporten.

In het aanbod zitten o.a. rondvaart met het Gaverveer, huifkarrentocht, aquagym, rolstoeldansen, boccia, oriëntatieloop, paardrijden, ...

De sporten worden telkens begeleid door ervaren sportmonitoren die voeling hebben met de doelgroep.

Tijdens de middagpauze wordt iedereen verwacht in de feesttent waar gedanst en gezongen wordt.

Datum

Top

Specialmania vindt plaats op woensdag 21 mei 2014, van 10u tot 15u30.

Junior special voor leerlingen in het bijzonder lager onderwijs vindt plaats op donderdag 22 mei 2014, van 10u tot 15u.

Junior Special voor leerlingen uit het bijzonder secundair onderwijs vindt plaats op vrijdag 23 mei 2014, van 10u tot 15u.

Toegangsprijs

Top

Deelnemen kost € 3,50 per persoon.

Inschrijven

Top

Inschrijven kan tot 1 maart

Opgelet!! het aantal inschrijvingen is beperkt!

  • Voor specialmania is inschrijven enkel mogelijk via de aangeschreven dienstencentra.
  • Voor junior special is inschrijven enkel mogelijk via BLO- en BuSOscholen.

Organiserende instanties

Top

Specialmania en Junior Special worden georganiseerd door dienst Sport, Provinciebestuur en door het APB provinciaal domein De Gavers.

Fotomateriaal

Top

Fotomateriaal van zowel Specialmania als Junior Special kan je terugvinden in de daarvoor voorziene rubriek onder Extra's - Foto- & Filmmateriaal.