'Geboeid door natuur'

Het project 'Geboeid door natuur' is een uitgewerkt veldwerkpakket voor actieve natuur- en milieuklassen.

Basisopzet

Top

In de eindtermen van het basisonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van kennis. Dit project biedt u de mogelijkheid hieraan tegemoet te komen.

Door de uitvoering van veldwerk worden begrippen, handelingen en ervaringen over natuur en milieu met elkaar in verband gebracht.

In het project worden de verschillende thema's vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Dat natuur niet enkel over soorten dieren en planten gaat, maar in een groter geheel dient geplaatst te worden, vormt de uitgangsbasis van de verschillende thema's.

Ook andere vakgebieden komen ruim aan bod zodat u met het geheel een vakoverschrijdend, gevarieerd en vooral praktisch hulpmiddel in handen heeft.

Doelgroep

Top

Het project is bedoeld voor de derde graad van het basisonderwijs.

Sommige opdrachten kunnen reeds vanaf de tweede graad van het basisonderwijs worden uitgevoerd.

Andere opdrachten beantwoorden eveneens aan de doelstellingen van het secundair onderwijs.

Veldwerkpakket

Top

Het veldwerkpakket is onderverdeeld in 6 thema's die verschillende opdrachten beschrijven. Bij elke opdracht is het eerste deel bestemd voor de leerlingen en het tweede deel voor de leerkracht.

Het deel voor de leerlingen bestaat uit werkbladen voor het veldwerk en voor de verwerking.

Het deel voor de leerkracht bevat naast de antwoorden op de opdrachten een heleboel praktische informatie om de uitvoering van de opdrachten optimaal te laten verlopen.

Daarnaast zijn er in het pakket ook suggesties opgenomen voor ontspanningsactiviteiten die in een natuur- en milieuweek kunnen kaderen.

Het benodigde materiaal (verrekijkers, kompassen, microscopen, ...) is ter plaatse beschikbaar.

Voorkennis & begeleiding

Top

Er is geen specifieke voorkennis vereist, noch van de leerlingen, noch van de leerkracht.

Het pakket werd zo opgesteld dat de leerkracht het hele project zelf kan begeleiden. De leerkracht fungeert als organisator, aangever en motivator.

Verblijf & periode

Top

Tijdens deze boeiende week verblijft u met de klas in jeugdherberg 't Schipken.

Eventueel is het ook mogelijk om slechts enkele dagen rond dit natuurproject te werken. Danzij de losbladige vorm van de werkbundel kan u immers zelf bepalen welke opdrachten en thema's u al dan niet zal opnemen in het programma. De meeste opdrachten kunnen uitgevoerd worden gedurende het volledige jaar maar sommige zaken kunnen best gepland worden in de periode april tot oktober.