Schoolsportdagen

In De Gavers kan je terecht voor een volledig uitgewerkte schoolsportdag onder begeleiding van ervaren sportmonitoren.

Een georganiseerde schoolsportdag is mogelijk van begin april tot midden oktober.

Sportdagen zijn mogelijk voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, of het buitengewoon onderwijs.

De school maakt een keuze uit het aangeboden sportprogramma, rekening houdend met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

Aan de hand van de keuzemogelijkheden wordt een sportprogramma voor de dag opgemaakt, waarbij elke groep 4 sporten kan beoefenen.

Keuzemogelijkheden basisonderwijs

Top
 • Bouncebal
 • Fitbal
 • Kinderdans
 • Minitennis
 • New games
 • Selfdefence
 • Softball
 • Baseball
 • Basketbal
 • Boogschieten
 • Circustechnieken
 • Flagbal
 • Floorball
 • Inlineskaten
 • Kajak
 • Kinbal
 • Moderne dans
 • Muurklimmen
 • Oriëntatieloop
 • Selfdefence
 • Snaggolf
 • Tafeltennis
 • Strandspelen

Keuzemogelijkheden secundair onderwijs

Top
 • Baseball
 • Basketbal
 • Beachvolley
 • Boogschieten
 • Canadese kano
 • Circustechnieken
 • Hockey
 • Inline skaten
 • Kajak
 • Kinball
 • Minigolf
 • Moderne dans
 • Mountainbike
 • Muurklimmen
 • Oriëntatieloop
 • Oriëntatie op het water
 • Rugby
 • Selfdefence
 • Snaggolf
 • Steroriëntatie
 • Surfen
 • Trimpiste
 • Tafeltennis
 • Zwemmen

Reservaties

Top

Reservaties kan je vastleggen bij het provinciaal domein De Gavers.

Algemene voorwaarden

Top
 • Er kunnen dagelijks maximaal 150 leerlingen deelnemen.
 • Per 25 leerlingen kan je beschikken over een monitor die voor de sportieve begeleiding zorgt.
 • De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun groep en dienen deze de hele dag te begeleiden.
 • Een verantwoordelijke van het domein coördineert de sportdag.
 • De school deelt vooraf de groepen in, niet op de dag zelf.
 • De activiteit wordt ingericht met goedkeuring van de schooldirectie en onder toezicht van de leerkrachten van de school :
  • de activiteit valt binnen de schoolverzekering,
  • medische problemen worden op voorhand aan de organisatie gemeld,
  • ongevallenaangifteformulieren worden door de verantwoordelijke van de school meegebracht,
  • één voertuig van de school is ter plaatse om, bij ongeval, het transport te verzekeren

Tarieven

Top
 • Elke leerling betaalt 10,50 EUR.
 • Kosten ten gevolge van schade aan het materiaal of de accommodatie en/of verlies van materiaal zijn ten laste van de school (uitgezonderd slijtage van materiaal). 
 • De school ontvangt de eindafrekening. Ter plaatse kan je niet betalen. 
 • Op het aantal vooringeschrevenen wordt een afwijking toegestaan van 5%. Indien minder leerlingen effectief hebben deelgenomen dan op het bevestigingsformulier aangegeven, wordt 95% van het bevestigde aantal leerlingen aangerekend.
 • Elke wijziging van het aantal deelnemers moet minimum één week op voorhand schriftelijk worden meegedeeld. 
 • Elke annulatie gebeurt schriftelijk en binnen de bepaalde termijn:
  • méér dan 1 maand op voorhand: geen kosten behalve voorschot
  • minder dan 1 maand op voorhand: 30% van de voorziene kostprijs
  • minder dan 1 week op voorhand: 85% van de voorziene kostprijs
 • Er wordt niet ter plaatse afgerekend. De factuur wordt overgemaakt aan de school

Contactgegevens

Top

Reservaties kan je telefonisch vastleggen in samenspraak met het provinciaal domein De Gavers op het nummer 054 41 63 24, aanvraagformulieren kan je ook mailen naar gavers@oost-vlaanderen.be.