Schoolsportdagen

In De Gavers kan je terecht voor een volledig uitgewerkte schoolsportdag onder begeleiding van ervaren sportmonitoren.

Een georganiseerde schoolsportdag is mogelijk van begin april tot midden oktober.

Sportdagen zijn mogelijk voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, of het buitengewoon onderwijs.

De school maakt een keuze uit het aangeboden sportprogramma, rekening houdend met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

De sporten zijn verdeeld in pakketten: brons of zilver. Een pakket bestaat uit 2 uur sport.

Er kunnen maximaal 25 deelnemers per pakket zijn. Wenst u kleinere groepen, dan kan je wel voor 5 of 6 pakketten kiezen.

Je kan de pakketten ook combineren.

Een overzicht van alle mogelijke sporten kan je terugvinden in de brochure.

Reservaties

Top

Reservaties kan je vastleggen bij het provinciaal domein De Gavers.

Algemene voorwaarden

Top
 • Er kunnen dagelijks maximaal 150 leerlingen deelnemen.
 • De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun groep en dienen deze de hele dag te begeleiden.
 • Een verantwoordelijke van het domein coördineert de sportdag.
 • De school deelt vooraf de groepen in, niet op de dag zelf.
 • De activiteit wordt ingericht met goedkeuring van de schooldirectie en onder toezicht van de leerkrachten van de school :
  • de activiteit valt binnen de schoolverzekering,
  • medische problemen worden op voorhand aan de organisatie gemeld,
  • ongevallenaangifteformulieren worden door de verantwoordelijke van de school meegebracht,
  • één voertuig van de school is ter plaatse om, bij ongeval, het transport te verzekeren

Tarieven

Top

Je kan een keuze maken uit een bronzen of zilveren pakket.

Een sportpakket bestaat altijd uit twee uren sporten onder begeleiding van een professionele begeleider.

De kostprijs voor een bronzen pakket bedraagt € 110.

De kostprijs voor een zilveren pakket bedraagt € 130.

Kosten ten gevolge van schade aan materiaal (mountainbikes, kompassen, golfclubs, ...) en accommodatie of verlies van materiaal (vb. cold-pack, ...) zijn ten laste van de school, m.u.v. slijtage van het materiaal.

De eindafrekening wordt via factuur overgemaakt aan de school.

Contactgegevens

Top

Reservaties kan je telefonisch vastleggen in samenspraak met het provinciaal domein De Gavers op het nummer 054 41 63 24, aanvraagformulieren kan je ook mailen naar gavers@oost-vlaanderen.be.